Vuoden 2023 kilpailulupien takaisin maksu

Vuoden 2023 kilpailulupien takaisin maksu

Virtain Ratsastajat Ry maksaa kilpaileville jäsenilleen vuoden 2023 alue ja kansalliset kilpailuluvat takaisin. Edellytyksenä, että ratsastajalla on kaksi (2) hyväksyttyä suoritusta kilpailulupaa vastaavalta tasolta kilpailukauden 2023 aikana.

Ote kilpailutuloksista (päivämäärä, paikka ja tulos) sekä tilinumero toimitettava Tiina Heikkilälle (puh. 040 756 7673) 15.12.2023 mennessä. Tämän jälkeen tulleita hakemuksia ei huomioida.

 

Virtain Ratsastajien hallitus